Гаранция на продукта

ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Всички продукти, предлагани от нашия онлайн магазин, разполагат с условия за гаранция, съгласно действащото законодателство и търговските политики на производителите. Продуктите са нови, в оригинална опаковка, и се дистрибутират от оторизирани от производителя доставчици.

Продуктите, разполагащи с гаранционна карта, издадена от производителя, се обслужват от собствените им сервизни мрежи, както и от сервизни центрове, изрично посочени от тях в условията на гаранцията. При проявяване на дефект в рамките на гаранционния период, моля обърнете се на имейл: sales@tvbox-bg.com, за нужната консултация. Най-често дефектният продукт следва да се транспортира директно до най-близкия сервизен център, посочен в гаранционната карта. Този център, оторизиран от производителя, поема цялата отговорност за ремонта на продукта.

За допълнителна информация свържете се с фирмата от TVBOX-BG.COM, от която сте закупили техниката. 

 • Гаранционният срок на стоката е посочен в гаранционната карта и започва да тече от датата на продажба;
 • Ремонти по време на гаранционния срок се извършват само след представяне на фактура (касов бон) и гаранционна карта;

Процедура за предоставяне на гаранционно обслужване

 • ПРИЕМ В СЕРВИЗ

  Дефектните продукти, трябва да бъдат доставени до сервизния център на фирмата продавач с куриер. Стоките, задължително следва да бъдат придружени от заявка за връщане, копие от фактура (касов бон) и оригинална гаранционна карта.

 • УСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕФЕКТ

  След получаването на продукта в сервизния център, той се диагностицира от сервизните специалисти и се извършват необходимите действия за отстраняване на дефекта.

 • ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГАРАНЦИЯТА

  Мерките за изпълнение на гаранцията могат да бъдат:

  • ремонт на продукта
  • частична или цялостна замяна
  • възстановяване на стойността на продукта, ако не е възможно друго решение

  Във всички изброени случаи срокът за изпълнение на гаранцията е един календарен месец.

  TVBOX-BG.COM отказва гаранционно обслужване при следните случаи:

 • Механични удари, вследствие на които е счупен екрана на устройството или друга част от него;

 • Увреден външен вид, надрани капаци, вследствие механичен удар по корпуса;

 • Залято устройство с течност;

 • Повредени портове, скъсани кабели, вследствие механично усилие и неправилна употреба;

 • Липсващи и повредени бутони;

 • Видими следи от изгаряне на външни портове вследствие на токов удар;

 • Опит за ремонт от неоторизирани лица;

 • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка (ако има такива);

 • При несъответствие между данните в документите и самата стока или опит за подправяне на гаранционна карта, фабричния номер или гаранционната лепенка на стоката;

 • Когато не са спазени условията за експлоатация и съхранение;

 • Когато е правен опит за ремонт, монтаж, демонтаж, модификация, включително софтуерен ъпдейт или смяна на фърмуер от потребителя или адаптация от неупълномощени лица или фирми;

 • При неправилно инсталиран софтуер от потребителя;

 • При токови удари, гръмотевици, наводнения, пожари, форсмажорни обстоятелства, други външни въздействия извън контрола на Производителя, Вносителя, Търговеца;

 • При използване на стоката не по предназначение;

 • При работа с нестандартна захранваща мрежа с други неподходящи или нестандартни устройства, с нестандартна кабелна мрежа, неоригинални зарядни устройства, батерии, консумативи, носители и др.